Privacy

Uw fysiotherapeut van Fysio4Fit houdt een registratie bij van uw medische en administratieve gegevens om uw behandeling zo goed mogelijk te kunnen uitvoeren. Vanaf 2018 is op deze registratie de AVG (Algemene Verordering Gegevensbescherming) van toepassing. Bij Fysio4Fit wordt gewerkt volgens de richtlijnen van de AVG. U heeft recht op informatie en op het inzien van uw behandeldossier. Daarnaast geeft Fysio4Fit geen gegevens uit uw behandeldossier door aan derden zonder uw toestemming.